ESCÈNIC

La Sala Sandaru es nodreix d’obres molt diverses dins del món de les arts escèniques sorgides en gran part de les nostres convocatòries. L’Escènic però, és una altre cosa, és el reflex d’una necessitat i voluntat d’encabir propostes en moltes ocasions vinculades amb el centre. Projectes que poden haver sorgit d’una companyia estable al Sandaru, o amb connexions directes amb l’equipament, també poden ser espectacles que per alguna raó no s’han pogut inscriure dins de les nostres convocatòries, o com ha passat recentment, que formen part d’un cicle com el BCN Districte Cultural, i desitgem acollir. És una altre via d’accés a la Sala Sandaru, a l’exhibició i difusió d’una idea, tot i que degut al gran volum de programació que tenim, no podem disposar de tants Escènics com ens agradaria.